Community standards

Spreadshirt er frem for alt en åben platform. Det betyder, at vi fuldt og helt står bag indhold, som støtter og fremmer mangfoldighed, inklusion og den konstruktive dialog. Vi er forkæmpere for ytringsfriheden, som støtter og opmuntrer mennesker over hele verden til at komme til orde og udfolde deres potentiale. Tilsvarende tager vi på det kraftigste afstand fra udbredelsen af diskriminerende, sårende og hetzende indhold på produkter købt hos os.

Vores platform understøttes af et community af kunder, designere og shopindehavere, som alle har ét til fælles: Ønsket om at få deres budskaber og statements ud i verden via personaliseret beklædning og designede accessories. Dette betyder så samtidig, at indholdet kan være problematisk for nogle mennesker, men ikke for andre. Vi er bevidste om, at det undertiden kan være svært at skelne imellem kontroversielle idéer og onde hensigter - bl.a. fordi indhold kan dukke op i kontekster, som løbende kan ændre sig.

Og lige præcis derfor har vi fastlagt vores Community standards. Vi sletter omgående designs, konti og/eller shops fra vores platform, hvis de:

 1. er ulovlige.
 2. udbreder hetzende indhold (hate speech).
 3. opfordrer til vold.
 4. er pornografiske.
 5. udbreder skadeligt eller vildledende indhold.

Produkter, designs eller shops, som falder ind under de ovenfor nævnte kategorier, fjernes efter Spreadshirts vurdering. Vi forbeholder os endvidere ret til at fjerne eller begrænse andet sensitivt indhold, hvis det er relevant i forhold til at beskytte mindreårige eller i forhold til det mangfoldige community. Endvidere kan konti deaktiveres fuldstændigt, afhængigt af belastningsgraden i forhold til Community standards.

For nogle budskaber gælder det, at de skal forstås i en bestemt kontekst. Vi vil gerne opfordre vores community til at være opmærksomme og kontakte os, hvis et design efter jeres mening ikke opfylder standarderne. Vi tager hver eneste melding alvorligt, undersøger hver sag grundigt, og ved behov inddrager vi eksperter, før vi handler.

1. Ulovligt

Naturligvis er vi underlagt lovene i de lande, hvor vi udbyder vores tjeneste. Illegale designs, produkter eller shops fjerner vi, så snart vi bliver gjort opmærksomme på dem.

2. Hate speech

Vi fjerner designs, konti og shops fra vores platform, hvis det kommer til vores kendskab, at indholdet efter vores mening går til angreb på mennesker med udgangspunkt i:

 • udseende
 • etnicitet
 • oprindelse
 • religiøs overbevisning
 • seksuel orientering
 • køn eller kønsidentitet
 • svær funktionshæmning eller sygdom

Vi fjerner også anmeldt indhold, konti og/eller shops fra grupper, organisationer, politiske partier eller enkeltpersoner, som direkte eller indirekte udbreder had imod eller diskriminerer ovennævnte grupper. Derudover fjerner vi indhold, som støtter, fremhæver eller fremmer de omtalte hetzende og diskriminerende grupper, organisationer, politiske partier eller enkeltpersoner. Som det er gældende for alle vores community standards, så stoler vi på, at I vil anmelde den slags indhold.

Vi tillader dog satire eller samfundskritiske kommentarer vedrørende disse temaer, hvis konteksten er klar og tydelig.

Således kan der med Spreadshirts hjælp stilles spørgsmål til idéer, institutioner og skik og brug, når disse trykkes på produkter. Dette styrker dialogen og sikrer en bedre mellemmenneskelig forståelse.

I nogle tilfælde skabes, sælges eller købes der indhold, som kopierer hate speech eller hetzende udsagn med det formål at gøre opmærksom på deres eksistens og vise andre, at de findes. I disse tilfælde forventer vi fra ophavsmanden, at bevæggrundene gøres tydelige for os, så vi kan vurdere konteksten.

3. Vold

Spreadshirt fjerner anmeldt indhold, som opfordrer til vold eller er fornærmende, truende over for eller bagtaler ofre for angreb, katastrofer eller forbrydelser.

I nogle tilfælde kan mennesker fremstille, købe eller sælge indhold, som relaterer til vold, for at fordømme volden eller for at skabe bevidsthed om voldens eksistens. I disse tilfælde kan indholdet muligvis godkendes. Vi fjerner indhold, som fejrer eller forherliger vold.

4. Pornografi

Spreadshirt fjerner anmeldt indhold, hvis det pornografiske aspekt er fremherskende. Dette gælder særligt, når det handler om mindreårige. Vi forbeholder os retten til at begrænse seksuelt indhold.

5. Skadeligt eller vildledende indhold

Spreadshirt fjerner indhold, når det kommer til vores kendskab, og vi er af den opfattelse, at det er vildledende eller formidler falske budskaber, som vi betragter som skadelige for den almene sundhed og sikkerhed. Vi fjerner endvidere anmeldt indhold, som fremhæver, bifalder eller støtter grupperinger, som udbreder skadelige og vildledende idéer.