Generelle forretningsbetingelser for markedspladsen og Spreadshops

Gældende fra 02.03.2020

A. Generelt

1. Indhold

Disse betingelser („GFB“) beskriver dine rettigheder og pligter ved brugen af de af sprd.net AG („Spreadshirt“) tilbudte tjenester til dig som partner.

Disse GFB indeholder vores gældende regler for følgende tjenester:

 • Markedsplads (især afsnit B.)
 • Spreadshop (især afsnit C.)

Hvis du ønsker at gøre brug af en af vore tjenester, skal du erklære dig enig i GFB.

2. Disse begreber skal du kende

„Produkttyper“ er vores produkter, uafhængigt af deres farve og størrelse og uden design.

„Designs“ er billedligt fremstillede designelementer (billeder og/eller tekster) til vores produkter.

„Beskrivelser“ er beskrivelser og stikord til de enkelte designs.

„Markedsplads“ er en af vores salgskanaler for produkter og også udgangspunkt for yderligere salgskanaler som tredjeparts e-handelsmarkedspladser (f.eks. Amazon og eBay) samt design-selv-områderne på vore egne websites og i andre partneres Spreadshops. På Spreadshirts markedsplads og tredjeparts e-handelsmarkedspladser kan kunderne vælge blandt forskellige allerede designede produkter.

I design-selv-området kan kunder ved hjælp af „designtools“ frit designe produkter med personaliserede tekster samt egne eller dine designs.

„Spreadshop“ er en onlineshop udbudt af os, som du også kan integrere på websites.

„Partnerkonto“ er din brugerkonto, hvor du administrerer dine Spreadshops og designs. Du får et bruger-ID af os til din partnerkonto.

Du modtager et honorar fra os for hvert „succesrigt salg“. Succesrigt betyder, at:

 • En gældende kontrakt på købet af et produkt er indgået
 • Det bestilte produkt er afsendt til kunden
 • Kunden har betalt købsprisen, og pengene ikke er tilbageført inden for 14 dage og
 • Bestillingen ikke er annulleret af kunden eller returneret på grund af juridiske regler eller vores retningslinjer for returnering.

3. Sådan bliver du partner

a) Du åbner en partnerkonto. For at offentliggøre designs på markedspladsen og aktivere Spreadshop skal du sende os en korrekt udfyldt registreringsformular via vores website, hvor du også samtykker i GFB. Du er partner, så snart din Spreadshop er aktiveret/dit design er offentliggjort.

b) Du er ansvarlig for din partnerkonto og derfor også forpligtet til at oplyse dine data komplet og korrekt samt opdatere dem ved ændringer. Dette gælder især dine personlige data, data vedrørende udbetaling af dine tilgodehavender samt skatteoplysninger. Vi har også brug for en gyldig mailadresse, så vi kan kommunikere med dig.

c) Kontroller rigtigheden af dine oplysninger før afsendelsen af registreringsformularen, gerne ved brug af korrekturhjælp. Hvis vi er i berettiget tvivl om korrektheden af de data, du har oplyst, eller af andre af dig meddelte informationer, forbeholder vi os ret til at tilbageholde afregninger og udbetalinger til dig, indtil tvivlen er afklaret. I nødvendigt omfang vil dine oplyste data være offentligt tilgængelige, f.eks. i din Spreadshops impressum.

d) Kontrakten kan p.t. indgås på følgende sprog: Tysk, engelsk, fransk, spansk, hollandsk, italiensk, norsk, svensk, dansk, polsk, finsk

4. Vores forhold til kunden

Vi er kundens kontraktpartner, sådan at du kan koncentrere dig fuldt og helt om dine designs og dine Spreadshops.

Vi tager os bl.a. af produktion, levering og kundeservice. Derfor kan vi også afvise bestillinger, som ikke modsvarer vores tekniske og organisatoriske krav. Det samme gælder, hvis vi har mistanke om, at bestillinger er juridisk betænkelige eller krænker tredjemands rettigheder.

For at sikre en problemløs afvikling af bestillingsforløbet foregår al kommunikation med kunden udelukkende via os.

5. Din partnerkonto

a) a) Vi gemmer de af dig oplyste data, dit fremlagte indhold på partnerkontoen samt de af dig foretagne indstillinger på markedspladsen og i dine Spreadshops. Du kan tilgå disse informationer via din partnerkonto. Også disse GFB gemmes af os og er tilgængelige på https://www.spreadshirt.dk/forretningsbetingelser-C10183 Ved en afslutning af kontraktforholdet, gemmer vi ikke kontraktteksten.

b) På din partnerkonto finder du en oversigt over dine udbetalinger for gennemførte salg.

c) Vi beder dig om at behandle dine adgangsdata (mailadresse og password) til partnerkontoen fortroligt og opbevare disse, så de ikke kommer til tredjemands kendskab. Anvend ikke dine adgangsdata til din partnerkonto til andre websites og tjenester. Hvis du har grund til at tro, at tredjemand har fået kendskab til dine adgangsdata, beder vi dig ændre dit password og straks informere os.

d) Vi vil regelmæssigt sende dig mails med info og tips til dine Spreadshops og/eller til markedspladsen („partner-nyhedsbrev“). Du kan altid afmelde dig vores partner-nyhedsbrev. Vær venligst opmærksom på, at også kontraktrelevant information tilsendes via mail.

B. Bestemmelser for markedspladsen

1. Sådan fungerer markedspladsen

a) På din partnerkonto kan du uploade dine designs til Spreadshirt og designe produktforlæg med dem. Giv dine designs præcise betegnelser, så de er lette at finde på vores salgskanaler.

Derefter kan du så offentliggøre dine designs på markedspladsen.

b) Udnyt fordelene ved flere salgskanaler: De designs, du har offentliggjort på markedspladsen, kan vi tilbyde på flere salgskanaler, herunder på tredjeparts e-handelsmarkedspladser (f.eks. Amazon og eBay) eller i design-selv-områderne på vores egne websites samt i andre partneres Spreadshops.

c) De designs og produktforlæg, som du har lagt på markedspladsen, kan individualiseres af andre brugere af vores tjenester inden for rammerne af de tekniske muligheder; f.eks. vil størrelse og farve på designet kunne ændres.

2. Dit honorar for salg på markedspladsen

a) Grundlaget for beregningen af dit honorar er „designprisen“.

aa) For hvert af dine designs hæves kundens pris på det enkelte produkt med dette design med designprisen. Anvendes det samme produkt flere gange på ét produkt, beregnes designprisen kun én gang.

bb) Designprisens størrelse bestemmes af:

 • Produkttypen for produktet med dit design og
 • Den af kunden valgte salgskanal.

Få overblik over designpriserne på de forskellige produkttyper og salgskanaler her: https://help.spreadshirt.com/hc/da/articles/360011404220

b) Dit honorar
Ved et gennemført salg af et produkt med dit design modtager du den gældende designpris fratrukket lovpligtig moms fra salg og levering af produktet til kunden. Momsen på et gennemført salg af et produkt kan variere afhængigt af leveringsland og andre skattemæssige forhold i forbindelse med salget.

c) Større salg via salgsfremmende tiltag

aa) Spreadshirt foretager regelmæssigt salgsfremmende tiltag og giver kunderne gode tilbud på porto og pakning af en ordre eller på prisen på alle eller nogle af produkterne i en samlet bestilling (kampagner).

bb) Udgifterne til porto og pakning (f.eks. fri fragt) afholder Spreadshirt og de har således ingen indflydelse på dit honorar.

cc) Hvis kunden ved en ordreafgivelse tilbydes en rabat på prisen på alle eller på enkelte produkter, reduceres også dit honorar for dit design forholdsmæssigt gældende for denne bestilling.

Ved procentuelle rabatter (inklusive mængderabatter) reduceres honoraret svarende til den givne rabat på hele bestillingen (Eksempel: En rabat på 15 % på kundens pris på alle produkter reducerer ligeledes dit honorar med 15 %.

Ved absolutte rabatter reduceres godtgørelsen relativt i forholdet mellem den ydede rabat og den ikke-reducerede pris på hele ordren (Eksempel: En rabat på 5 € på en ikke-reduceret pris på hele ordren på 50 € reducerer dit honorar med 10 % (5 € / 50 €)).

C. Bestemmelser for Spreadshops

1. Sådan fungerer Spreadshops

a) Du kan offentliggøre dine Spreadshops som enkeltstående hjemmesider eller integrere dem på andre hjemmesider.

b) Via partnerkontoen har du adgang til forskellige funktioner, så du kan designe din Spreadshop. Vær opmærksom på, at det ikke er tilladt at foretage ændringer af Spreadshirts generelle forretningsbetingelser for kunder eller andre juridiske pligtinformationer (f.eks. informationer om databeskyttelse).

c)I samarbejdet med os er du velkommen til at anvende de markedsføringselementer (f.eks. reklamebannere og produktbilleder), som vi stiller til din rådighed. Vær venligst opmærksom på de anførte betingelser for brug af markedsføringselementerne.

2. Dit honorar for salg i Spreadshops

2.1. Overblik

a) Du kan tjene penge på alle produkter, som kunderne bestiller i din Spreadshop. Du fortjeneste er afhængig af din margen. „Margen“ er sammensat således:

 • En basismargen samt
 • En eventuel bonus

b) Dit partnerhonorar for et salg beregnes ud fra basismargen samt en eventuel bonus og med hensyntagen til mulige rabatter og skatter.

 • Dit honorar =
 • Din basismargen
 • + eventuel bonus
 • - eventuelle rabatter på bestillingen
 • - lovpligtig moms på bestillingen

c) Du kan også vælge helt at deaktivere honorar i din Spreadshop.

2.2. Fastsæt din basismargen

a) Fastsæt din basismargen for hver produkttype, idet du selv bestemmer prisen på produkttypen (inklusive trykområde) inden for de af os fastlagte rammer. Forskellen på kundens pris og produkttypens basispris resulterer i din basismargen til denne produkttype.

 • Din basismargen = kundens pris med ét trykområde - basispris

b) Du kan altid ændre kundens pris for hver produkttype. Din basismargen vil så ændre sig i forhold til din tilpasning.

c) I tilfælde af et gennemført salg af et produkt i din Spreadshop modtager du den af dig fastsatte basismargen for produkttypen fratrukket opstået moms på basismargen som følge af salg og levering af produktet til kunden. Momsen på et gennemført salg af et produkt kan variere afhængigt af leveringsland og andre skattemæssige forhold i forbindelse med salget.

2.3. Tilføjelse af designs på flere trykområder

Du kan tilføje designs på flere trykområder af et produkt. Kundens pris øges i så tilfælde pr. trykområde med yderligere trykpriser. Din basismargen for produkttypen forbliver den samme.

2.4. Profitér af vores mangfoldighed af designs

I din Spreadshop kan du også aktivere designtoolet og tilbyde kunderne et design-selv-område. Hvis du ønsker det, kan kunderne i designtoolet vælge blandt masser af designs fra markedspladsen ( se afsnit B.1.b)) og designe produkter med disse.

Ved aktivering af designtoolet forbliver din basismargen den samme, dog kan følgende ændringer på produktprisen forekomme:

a) Hvis en kunde designer et produkt med flere trykområder, stiger prisen på produktet pr. trykområde med yderligere trykpriser.

b) Designer en kunde et produkt med et design fra markedspladsen, kan kundens pris for produktet stige med den pågældende designpris [se afsnit B.2.a))

c) Bestiller kunden et utrykt produkt, skal der ikke betales trykpris for produktet, og kundens pris reduceres tilsvarende.

2.5. Profitér af bonusordningen

a) Jo flere produkter der bestilles i din partnerkontos Spreadshops, jo højere er din indtjening!

Mange af vores produkter (se her, herefter „volumenprodukter“) indgår i beregningen af din bonus.

b) Afhængigt af antallet af gennemførte salg pr. kalendermåned af volumenprodukter i dine Spreadshops via partnerkontoen forringes basispriserne på alle volumenprodukter med den gældende „volumenpris“. Se en oversigt over de månedlige salg samt volumenpriser her.

Bonus for salget af et volumenprodukt beregnes ud fra differencen på den enkelte volumenpris og basisprisen på volumenproduktet.

 • Bonus = basispris - volumenpris

c) I opgørelsen af salget medregnes alle volumenprodukter, som inden for en kalendermåned er bestilt af kunderne og for hvilke - senest 14 dage efter samme kalendermåneds afslutning -

 • betalingen for det bestilte produkt er modtaget af os,
 • det bestilte produkt er afsendt til kunden og
 • det bestilte produkt ikke er returneret til os af juridiske årsager eller i henhold til vores returregler.

d) Ved et gennemført salg af et volumenprodukt i din Spreadshop modtager du den sædvanlige bonus fratrukket den ved salg og levering på bonus påregnede moms. Momsen på et gennemført salg af et produkt kan variere afhængigt af leveringsland og andre skattemæssige forhold i forbindelse med salget.

2.6 Profitér af salgsfremstød med prisnedsættelser for kunderne (kampagner)

a) Overvej din deltagelse i kampagner
Du beslutter, om og i hvilket omfang du vil deltage i kampagner for din Spreadshop:

 • Du kan helt afvise at deltage i kampagner. Så deltager du ikke i dem. Din basismargen er i så fald den samme.
 • På partnerkontoen kan du også vælge:
  - at deltage i alle kampagner, som Spreadshirt foreslår, eller
  - kun at deltage i udvalgte kampagner.
 • Endvidere kan du - indenfor de rammer vi fastsætter - selv bestemme tidspunktet for kampagnen.

b) Sådan påvirker kampagnen din margen

aa) Udgifterne til rabat på porto og indpakning (f.eks. fri fragt) afholdes af Spreadshirt, og disse har således ingen indflydelse på dit honorar.

bb) Hvis kunden ved ordreafgivelse tilbydes rabat på prisen på alle eller på enkelte produkter, reduceres din margen på ordren tilsvarende.

Ved procentuelle rabatter reduceres margenen svarende til den givne rabat på hele bestillingen (Eksempel: En rabat på 15 % på kundens pris på alle produkter reducerer således din margen med 15 %.

Ved absolutte rabatter reduceres margenen relativt i forholdet mellem den ydede rabat og den ikke-reducerede pris på hele ordren (Eksempel: En rabat på 5 € på en ikke-reduceret pris på hele ordren på 50 € reducerer dit honorar med 10 % (5 € / 50 €)).

3. Samarbejdet som fælles ansvarlige i henhold til artikel 26 GDPR

3.1. Overblik

De følgende afsnit fastsætter, hvem (dig eller Spreadshirt) der har hvilke forpligtelser i henhold til GDPRS, når du åbner en Spreadshop.

Disse forpligtelser handler især om beskyttelse af personlige rettigheder i henhold til artikel 12-23 GDPR og informationspligten i henhold til artikel 13 og 14 GDPR.

Medmindre en anden definition oplyses, gælder begrebsbestemmelserne fra artikel 4 GDPR.

3.2. Funktioner og forhold imellem de fælles ansvarlige over for berørte personer

Når du aktiverer din Spreadshop, indleder du samtidig en håndtering af personlige oplysninger via Spreadshirt.

Du er sammen med Spreadshirt ansvarlig for muliggørelsen af denne datahåndtering.

Den fælles ansvarlighed med dig handler dog kun om processen med håndteringen af de personlige data, for hvilke du beslutter årsag og måde:

 • Hvis du aktiverer en Spreadshop, omfatter den fælles ansvarlighed kun indsamlingen af persondata for brugere af Spreadshops.
 • Hvis du integrerer en Spreadshop på din egen hjemmeside, gælder den fælles ansvarlighed også videregivelsen af persondata til os.

Spreadshirt er fortsat alene ansvarlig for håndteringen af persondata via køb i Spreadshop, ordreafvikling samt kundeservice .

3.3. Fælles hensigts- og mådesbeslutning for håndteringsprocesser

a) Du fastsætter sammen med Spreadshirt hensigten og måden, på hvilken der håndteres data („fælles håndtering“). Omfanget af den fælles håndtering fremgår af afsnit C.3.2. i disse AFB.

b) Håndteringsaktiviteter, som ikke hører ind under de fælles hensigts- og mådesbestemmelser, er ikke en del af den fælles håndteringsproces.

3.4. De fælles ansvarliges opgaver og handlinger

a) Opfyldelsen af databeskyttelsesforpligtelser fordeles som følger:

aa) Spreadshirt er ansvarlig for overholdelsen af informationspligten over for berørte personer i henhold til artikel 12, 14 GDPR med hensyn til den fælles håndtering.

bb) Spreadshirt er ansvarlig for håndteringen af databeskyttelsesforespørgsler fra berørte personer i henhold til kapitel lll GDPR („Spørgsmål fra berørte“), omhandlende den fælles håndtering af persondata i Spreadshop. Modtager du et sådant personligt-berørt-spørgsmål, skal du uden ophold og senest inden for 3 hverdage, fra du har modtaget spørgsmålet, videreformidle det til Spreadshirt (privacy@spreadshirt.net).

cc) Spreadshirt er ansvarlig for efterprøvning og eventuel anmeldelse af databeskyttelsessager i henhold til artikel 33, 34 GDPR, som omhandler fælles håndtering af persondata. Kommer forhold til dit kendskab (som du selv bliver opmærksom på, eller som tredjepart gør dig opmærksom på), som, uafhængigt af en konkret risiko for de berørte personer, kan give årsag til at anmelde i henhold til artikel 33, 34 GDPR omhandlende de inden for den fælles ansvarligheds rammer håndterede data (potentiel krænkelse af privatlivets fred), skal du omgående og senest inden for 24 timer meddele Spreadshirt dette på privacy@spreadshirt.net.

dd) Spreadshirt kontrollerer, om en databeskyttelses-konsekvensanalyse omhandlende den fælles håndtering er påkrævet og vil på baggrund heraf opfylde sine juridiske forpligtelser.

b) Du forpligter dig til at støtte Spreadshirt i de i afsnit C.3.4. nævnte forpligtelser og til at stille alle de for denne forpligtelses opfyldelse nødvendige informationer til rådighed for Spreadshirt.

c) I alle øvrige tilfælde opfylder parterne deres forpligtelser i henhold til selve GDPR.

3.5. Gensidig oplysningspligt

a) Spreadshirt og du deler rettidigt og gensidigt informationer, i det omfang dette er påkrævet i forhold til opgaveløsning eller fælles handling med modparten, særligt med henblik på ændringer, som vedrører den fælles datahåndtering.

b) Ved eventuelle kontroltiltag fra en databeskyttelsesembedsmand samt ved øvrige forespørgsler, meddelelser eller henvendelser fra datasikkerhedstilsynet skal du ufortøvet meddele dette til Spreadshirt.

3.6 Sikker datahåndtering

Spreadshirt og du skal i henhold til de grundlæggende regler om datahåndtering i henhold til artikel 32 i forbindelse med artikel 5, afsnit 1 GDPR via relevante kontroller godtgøre, at den fælles håndtering udelukkende foregår inden for rammerne af disse AFB. Spreadshirt og du lover hinanden en sikker og betryggende håndtering af de personlige oplysninger.

3.7. Fælles indgangsportal for alle involverede

3.7. Fælles indgangsportal for berørte personer i henhold til artikel 26, afsnit 1, s. 3 GDPR er Spreadshirt.

D. Fælles bestemmelser for markedsplads og Spreadshops

1. Ændringer i produktsortimentet

1.1. Nye produkter

Spreadshirt bestræber sig på løbende at udvikle og forbedre produktsortimentet. „Nye produkter“ som anvendt herefter betyder brugs-, reklame- og dekorationsartikler (specielt beklædning, fodtøj og hovedbeklædning; trykkerifremstillede materialer som kort, billeder, plakater og klistermærker; tasker, net og covers; paraplyer, service, opbevaring, glasvarer og stentøj; puder; forhæng og tæpper; legetøj og sportsudstyr).

1.2. Udbud af nye produkter

a) Hvis der er nye produkter tilgængelige hos Spreadshirt, er Spreadshirt berettiget til i henhold til disse generelle forretningsbestemmelser også at anvende dine designs på disse.

b) Spreadshirt er endvidere berettiget til først vedrørende de nye produkter

 • at fastsætte designprisen på dit design på markedspladsen (se afsnit B.2.a)) samt
 • din basismargen (se afsnit C.2.2.) og den mulige bonus (se afsnit C.2.6.) i din Spreadshop ud fra et rimeligt skøn via offentliggørelse på partnerkontoen.

Ved denne fastsættelse vil Spreadshirt tage særligt hensyn til salgskanal, produkttype og kundens pris på det nye produkt samt designpriser, basismargen og bonus på sammenlignelige produkter.

Ved salg på Spreadshirts markedsplads og på tredjeparts e-handelsmarkedspladser vil designprisen udgøre mindst 10 % af kundens pris for produktet med dit design; og basismargen ved salg i Spreadshop mindst 10 % af prisen med ét trykområde. Er du ikke enig i prisfastsættelsen, kan denne prøves ved retten.

2. Det skal du vide om dit honorar

2.1. Bestillinger via kundekontoen

Kunder kan genbestille allerede bestilte produkter via deres kundekonto. For dit honorar for en sådan bestilling er den af kunden ved den tidligere bestilling benyttede salgskanal gældende.

2.2. Afregning og udbetaling

a) Forudsætningen for afregningen af dine tilgodehavender hos os er:
- dine personlige oplysninger i henhold til afsnit A.3.b. og
- tilstedeværelse af et påkrævet minimumstilgodehavende på din partnerkonto.
Er disse betingelser til stede, afregnes der månedsvis, senest den femtende hverdag i den følgende måned. Du modtager udelukkende elektroniske regninger (kreditnota) i PDF-format.

b) Minimums-tilgodehavendets størrelse er afhængigt af din partnerkontos valuta og oplyses her.

c) Vi udbetaler det fremkomne beløb inden for 15 hverdage efter afregningen i den aftalte valuta. Vi har ret til at lade udbetalingen ske i euro; omregning af valuta sker i henhold til gældende vekselkurser i Deutsche Bank.

d) På partnerkontoen kan du vælge den udbetalingsmetode, der passer dig. For at modtage udbetalingerne skal du oplyse de krævede udbetalingsoplysninger. Du skal selv stå som modtager af udbetalingerne. Hvis vi får udgifter på grund af falske eller fejlbehæftede udbetalingsoplysninger, dækkes de af dig.

e) Hvis udbetaling ikke er mulig for os, f.eks. på grund af forkerte oplysninger, annullerer vi afregningen, og det afregnede beløb godskrives igen din partnerkonto.

2.3. Moms

Partnere med bevislig momspligt i Tyskland modtager sammen med honoraret i henhold til disse GFB den tilskrevne lovpligtige moms. Partneren er ansvarlig for på ethvert givet tidspunkt at oplyse Spreadshirt om status for dennes momspligt i Tyskland.

For partnere i udlandet gælder den omvendte betalingspligt (reverse charge) i henhold til gældende lovgivning. Disse partnere modtager deres honorar uden moms. Partnere med et europæisk CVR/SE-nummer er forpligtede til at meddele os dette.

2.4. Skattefradrag

a) Hvis du ikke er hjemmehørende i Tyskland, kan dine udbetalinger falde under reglerne for begrænset skattepligt i Tyskland. Ved anvendelsen af gældende lovgivning i disse tilfælde vil der skulle betales indkomst- eller virksomhedsskat.

b) Vi er forpligtede til at foretage skattefradraget for dig og dermed reducere udbetalingen af honoraret tilsvarende. Den indeholdte skat indberettes til de tyske skattemyndigheder og overføres dertil. Hvis du ønsker det, vil du modtage en skatteerklæring udfærdiget efter gældende regler. Følgende undtagelser kan dog være gældende i dit tilfælde.

c) Skattemyndighederne kan tillade os at anvende en forenklet skatteligning på fradraget. Dette muliggør, at dit honorar ikke eller kun i begrænset omfang beskattes i Tyskland. Anvendelsen af denne praksis kræver en dobbeltbeskatningsaftale imellem det land, hvor du er hjemmehørende, og Tyskland samt tilstedeværelsen af yderligere forudsætninger. Med ansøgning om deltagelse af denne forenklede praksis gælder vores og dit samtykke til videregivelse af data til det lands myndigheder, hvor du bor og opholder dig, som meddelt i henhold til gældende lovgivning. De tyske skattemyndigheder kan informere skattemyndighederne i det land, hvor du bor eller opholder dig, om udbetalingerne.

d) Hvis du opfylder lovkravene herfor, kan du ansøge myndighederne om hel eller delvis momsfritagelse. Hvis vi på tidspunktet for udbetaling af godtgørelsen har modtaget en gyldig momsfritagelseserklæring, vil vi i forholdsmæssigt omfang undlade at fratrække denne.

e) Hvis du i henhold til afsnit c) eller d) kun har en delvis fritagelse i henhold til beskatningsaftalerne, er vi forpligtede til at foretage skattetrækket på din regning på den resterende del og dermed i tilsvarende omfang reducere udbetalingen af honoraret til dig. I dette tilfælde meddeler vi den indeholdte skat til myndighederne og overfører den. I henhold til lovgivningen modtager du en skatteopgørelse fra os udfærdiget efter gældende standard.

3. Dit indhold og din anvendelse af vores ydelser

a) Indhold offentliggjort af dig ved brug af vore ydelser tilhører dig („Dit indhold“).

Dette gælder især:

 • Dine designs
 • Dine beskrivelser og
 • yderligere indhold i dine Spreadshops (f.eks. logoer og grafikker).

b) Du er ansvarlig for dit indhold. Derfor garanterer du og forpligter dig over for os og vore associerede firmaer, juridiske medarbejdere, ansatte og andre tilknyttede (samlet „berettigede“), at

 • Dit indhold
 • hjemmesiderne, hvor du integrerer shops eller individualiserede produkter,
 • dine reklamefremstød for dit indhold og dine Spreadshops samt
 • din øvrige anvendelse af vore ydelser ikke støder imod gældende lov eller krænker tredjemands rettigheder (især ophavs-, individ-, varemærke- og øvrige med ophavsret beslægtede -rettigheder.) Hvis der rejses anklage mod dig på denne baggrund, skal du omgående informere os.

c) Vi er ikke forpligtede til at anvende dit indhold. Uafhængigt af øvrige bestemmelser i disse AFB har vi altid ret til at afvise offentliggørelsen af dine designs,at indskrænke salget til bestemte salgskanaler eller helt af afslutte offentliggørelsen.

c) Hvis der hos os opstår en begrundet formodning om, at gældende lov eller tredjemands rettigheder er blevet krænket af dine handlinger, kan vi gennemføre følgende tiltag:

 • tilbageholde dit tilgodehavende, til sagen er endeligt opklaret
 • afbryde offentliggørelsen af dit indhold uden varsel samt
 • på anmodning stille informationer om dit indhold til rådighed for tredjemand (dette gælder også information om baggrund, produktion, salg og udbredelse af dit indhold).

d) Ved krænkelse af ovenstående forpligtelser kan alle berørte forlange erstatning af dig for opståede skader samt fritstilling fra alle krav fra tredjemand.

4. Markedsføring

Vi er berettigede til i reklameøjemed at anvende dit indhold og til at nævne dig som reference. Vi har dog ikke pligt hertil.

5. Erstatningsansvar

a) Ved simpel uagtsomhed hæfter vi (og vore juridiske medarbejdere, medarbejdere og ansatte) over for dig udelukkende for skader

 • på liv, krop eller sundhed eller
 • ved krænkelse af væsentlige kontraktlige forpligtelser (forpligtelser, hvis opfyldelse overhovedet muliggør kontraktens fastsatte formål, og som du stoler på og har tillid til); i dette tilfælde er vores erstatning dog begrænset til den forventelige eller typiske opståede skade.

b) Foranstående begrænsninger i erstatningsansvaret gælder udelukkende, hvis vi over for dig

 • i ond tro har fortiet en mangel,
 • har overtaget garantien for en vares beskaffenhed eller
 • på grund af lovgivningen er objektivt ansvarlige.

6. Kontraktens løbetid

Kontrakten med dig er indgået på ubestemt tid og kan af begge parter skriftligt opsiges på ethvert ønsket tidspunkt. Hvis du lukker din partnerkonto, regnes det som en opsigelse. Efter en opsigelse afregner vi din partnerkonto i henhold til afsnit D.2.2. uden hensyntagen til et eventuelt minimumstilgodehavende.

7. Afsluttende bestemmelser

a) Du har kun krav på modregning eller tilbageholdelse, i det omfang dit retskrav er gældende eller ubestridt. Du må kun foretage tilbageholdelse, hvis dit krav beror på denne kontrakt. Dine garanterede rettigheder ændres ikke.

b) Du må ikke overdrage din partnerkonto og kontrakten med os til andre. Det samme gælder for dine kontraktlige krav til os.

c) Kontraktregler, som du har sat op, og som er afvigende fra, i modsætning til eller kompletterende disse generelle forretningsbetingelser (f.eks. generelle forretningsbetingelser, som du har formuleret) finder ikke anvendelse.

d) Ændringer af kontrakten (inkl. disse GFB'er) med dig kan aftales som følger:

aa) Hvis ændringerne af kontrakten er acceptable for dig, er vi berettigede til at ændre den, hvis

 • retslige, officielle, økonomiske eller tekniske rammebetingelser, som ligger til grund for kontrakten, ændrer sig, eller
 • nye funktioner i vores ydelser implementeres, eller eksisterende funktioner tilpasses ydelserne.
 • En ændring er rimelig, hvis denne ikke medfører en markant forandring af ligeværdigheden i kontrakten og hvis denne ikke medfører voldsomme indskrænkninger af de af dig anvendte ydelser.

bb) Ønsker vi at ændre kontrakten i henhold til ovennævnte, vil vi senest tre uger før den planlagte ikrafttræden af ændringerne informere dig og tilbyde dig underskrivelse af den nye kontrakt. Hvis du ikke skriftligt indenfor tre uger efter at have modtaget vores tilbud afviser dette, gælder ændringerne som accepteret af dig fra og med fristens udløb. Hvis du skriftligt og indenfor fristen modsætter dig gyldigheden af den nye kontrakt, fortsætter den hidtidige kontrakt uden ændringer. Vi forbeholder os dog retten til i dette tilfælde at opsige kontrakten med dig for at sikre en ensartet behandling af alle partnere. Vi informerer dig ved starten af fristen på tre uger om din indsigelsesret, mulighederne for at gøre indsigelsesretten gældende og om konsekvensen af din handling.

e) Kontrakten med dig er underlagt tysk lovgivning og udelukker international sædvaneret, særligt internationale regler på købelovsområdet samt lovvalgsregler.

f) I tilfælde af uenigheder imellem dig og os på grund af kontrakten, er vores virksomhedsadresse værneting, hvis

 • du er handlende i henhold til tysk selskabslov
 • du ikke har alment værneting i Tyskland
 • du har ændret din hjemadresse eller din sædvanlige opholdsadresse til ophold uden for Tyskland efter kontraktens indgåelse, eller
 • vi ikke har kendskab til din hjemadresse eller din sædvanlige opholdsadresse ved søgsmålets indgivelse.

g) Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle forretningslinjer helt eller delvist bliver uvirksomme eller er ukorrekte, eller hvis disse generelle forretningslinjer indholder huller, så er den øvrige del af kontrakten og dens virkning fortsat gældende.

Dejligt at du har læst de generelle forretningsbetingelser helt til ende. Vi ønsker dig masser af succes med Spreadshirt.